Financiële Zorgverlening

Erfgooi bewindvoering behartigt uw belangen in financiële zaken

Beschermingsbewind

Wij bieden beschermingsbewind aan op grond van de wet Onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen Art. 1: 431 BW e.v. Wanneer iemand als gevolg van lichamelijk of geestelijke toestand tijdelijk of langdurig niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen, dan kan de kantonrechter een bewind in stellen over een of meer goederen die hem als rechthebbende toebehoren.

In eerste instantie gaat de voorkeur van de kantonrechter voor de bewindvoerder naar iemand uit de familie van de rechthebbende, de rechthebbende mag wel zelf wel aangeven of hij/zij gebruik wil maken van een professionele bewindvoerder. De bewindvoerder voert een correcte administratie en zorgt ervoor dat alles wat onder bewind is gesteld goed wordt beheerd. Erfgooi bewindvoering behartigd alleen de financiële belangen voor de zaken die de kantonrechter heeft benoemd. Beslist over de goederen die onder bewind staan en werkt, indien mogelijk, graag zoveel mogelijk samen met de betrokkene. De cliënt kan inzage krijgen in zijn financiële gegevens via het geautomatiseerde systeem waarmee Erfgooi bewindvoering werkt.

Erfgooi bewindvoering zorgt voor alle financiële zaken, zoals het inkomen en vaste lasten en vermogen, maar het bewind kan ook over onroerend goed gaan zoals een woonhuis. Als er schulden zijn dan kunnen wij deze niet direct oplossen en het kan zelfs voorkomen dat deze door kosten nog kunnen oplopen. Wij zullen de schulden indien mogelijk op korte termijn proberen te stabiliseren en hiervoor een oplossing zoeken. Indien nodig bemiddelen wij naar een minnelijk traject voor gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor het beheren van spaargelden en beleggingen zullen wij een defensieve aanpak aanhouden. Dit wil zeggen dat er voor een strategie gekozen wordt om het vermogen te beschermen en zoveel mogelijk in stand te houden.

Er worden twee rekeningen op naam van de cliënt bij de ABN AMRO Bank geopend. De beheerrekening, deze wordt gebruikt om alle inkomsten en uitgaven die er onder de bewindvoering vallen te beheren door de bewindvoerder. De leefgeldrekening, in overleg met de cliënt zal de bewindvoerder de kosten voor levensonderhoud wekelijks of maandelijks hierop over maken. Hierop wordt een bankpas verstrekt.

De volgende reguliere taken behoren tot het beschermingsbewind:

- Aanvragen bewind en zo nodig mee naar de rechtbank
- Het treffen van oplossingen voor schulden
- Het regelen van de financiële huishouding, aangifte inkomstenbelasting box 1 over het afgelopen jaar.
- Aanvraag toeslagen
- Kwijtscheldingen van gemeentelijke en provinciale heffingen
- Het jaarlijks overleggen van rekening & verantwoording aan de rechtbank.
- Regelmatig contact met de cliënt. De frequentie en de wijze van contact worden aan het begin met de cliënt afgesproken.

Wij willen de cliënt of bemiddelende instantie graag informatie geven over beschermingsbewind. Na ontvangst van de gegevens via het aanvraagformulier en het voeren van een intakegesprek kijken wij of deze vorm van hulpverlening passend is.