Curatele

Curatele is een vergaande maatregel. De ondercuratele stelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U kunt daarbij denken aan mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Een reden voor ondercuratelestelling kan ook zijn verkwisting of drankgebruik. Voor dit laatste geldt nog als reden dat iemand zijn eigen veiligheid of die van een ander in gevaar brengt of in het openbaar aanstoot geeft.

Iedereen die meerderjarig is kan door de kantonrechter tot curator worden benoemd. In eerste instantie wordt gedacht aan de partner van de betrokkene of een familielid. In alle gevallen geldt dat de kantonrechter de voorkeur van de betrokkene volgt en dat er een professionele curator wordt aangesteld. Dikwijls heeft de familie al genoeg zorg en wil het curatorschap liever uit handen geven. Voor deze maatregel geldt ook dat de kantonrechter beslist. De maatregel gaat in op de dag dat de kantonrechter de uitspraak doet.

Provisioneel bewindvoerder

Soms is het nodig dat er direct maatregelen worden genomen. In geval van een crisissituatie kan de rechter direct iemand benoemen die voorlopig de belangen van onder curatele te stellen persoon behartigt.

Mentorschap

Het instellen van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Persoonlijke belangen gaat meestal over beslissingen die genomen moeten worden met betrekking de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van betrokkene. Het mentorschap gaat in op de dag nadat de rechterlijke beslissing is verzonden. Mentorschap kan behalve door de familieleden tot in de vierde graad, ook door de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft worden aangevraagd. Een combinatie van Bewindvoering, uitsluitend voor het financiële gedeelte en mentorschap voor de persoonlijke belangen is soms nodig. Ook hier geldt dat uiteindelijk de rechter beslist of de maatregel noodzakelijk is.